Parthenon.dk © 2013 

INFORMATIONER OMKRING

PARTHENON GLOSTRUP 95´s VIRKEN

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

FF Parthenon Glostrup 95

 

Torsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00 i Hvissinge Hallen - Møderum

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014          

4. Kontingentstigning 250,- ½ årligt grundet

    forhøjet administration - dommere - SBU.

5. Nye ansigter til bestyrelsespoter

6. Brugen af hallen - omklædning - oprydning -

    nøgler - brikker og hulkort

7. Opdateret personregistrering i foreningen

8. Kluboffice2 - Holdkort

9. Eventuelt

 

                    REGNSKABET TIL FREMLÆGGELSE

                        VED GENERALFORSAMLINGEN

 

REGNSKAB 2014 FOR PARTHENON GLOSTRUP 95

 

Saldo overført fra regnskab 2013       44.204,29

 

Januar                  Administrations udgifter                           -1.825,00         

                             Materiale udgifter                                     -0,00           

                             Materiale indtægter                                  +0,00                    

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år       +0,00

                             Kontingent indtægter for unge u/25 år       +0,00              

 

2014 saldi februar måned                          42.379,29

Februar                 Administrations udgifter                           -1.650,00

                             Materiale udgifter                                      -0,00

                             Materiale indtægter                                   +0,00

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år       +0,00              

                             Kontingent indtægter for unge u/25 år       +0,00               

 

2014 saldi marts måned                             40.729,29

Marts                    Administrations udgifter                             -6.679,00

                             Materiale udgifter                                       -0,00

                             Materiale indtægter                                    +2.350,00

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år         +3.750,00

                             Kontingent indtægter for unge u/25 år         +3.300,00        

 

2014 saldi april måned                             43.450,29

April                     Administrations udgifter                               -3.624,00

                             Materiale udgifter                                        -4.068,50

                             Materiale indtægter                                     +0,00

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år          +18.750,00

                             Kontingent indtægter for unge u/25 år          +4.200,00      

 

2014 saldi maj måned                               58.707,79

Maj                       Administrations udgifter                               -2382,10

                             Materiale udgifter                                        -0,00

                             Materiale indtægter                                     +0,00

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år          +3.750,00           

                             Kontingent indtægter for unge u/25år           +0,00             

 

2014 saldi juni måned                                60.075,69

Juni                      Administrations udgifter                                -9.884,35

                             Materiale udgifter                                         -0,00

                             Materiale indtægter                                      +155,00

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år           +0,00

                             Kontingent indtægter for unge u/25 år          +0,00             

 

2014 saldi juli måned                                 50.346,34

Juli                       Administrations udgifter                                -3.613,31

                             Materiale udgifter                                         -2.087,50 

                             Materiale indtægter                                      +0,00

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år           +0,00                

                             Kontingent indtægter for unge u/25 år          +3.750,00       

 

2014 saldi august måned                            48.395,53

August                 Administrations udgifter                                 -6.418,00

                             Materiale udgifter                                         -7.046,05

                             Materiale indtægter                                      +0,00

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år           +11.250,00

                             Kontingent indtægter for unge u/25 år           +3.750,00      

 

2014 saldi september måned                       49.921,48

September           Administrations udgifter                                  -243,00

                             Materiale udgifter                                          -0,00

                             Materiale indtægter                                       +0,00

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år            +0,00

                             Kontingent indtægter for unge u/25 år            +3.750,00     

 

2014 saldi oktober måned                             53.428,48

Oktober               Administrations udgifter                                 -1.061,20

                             Materiale udgifter                                         -0,00

                             Materiale indtægter                                      +0,00

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år           +3.750,00

                             Kontingent indtægter for unge u/25 år           +0,00                          

 

2014 saldi november måned                         41.474,28

November            Administrations udgifter                                 -14.643,00       

                             Materiale udgifter                                         -0,00

                             Materiale indtægter                                      +0,00              

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år           +0,00                        

                             Kontingent indtægter for unge u/25 år           +0,00             

 

2014 saldi december måned                          38.785,28

December             Administrations udgifter                                 -75,00

                             Materiale udgifter                                           -0,00

                             Materiale indtægter                                        +0,00

                             Kontingent indtægter for unge o/25 år             +0,00               

                             Kontingent indtægter for unge u/25år             +0,00             

                                                         

Saldo den 31.december 2012                          41.399,28

 

Saldo på ForeningsGiro-konto** 1-671-0660   01.01.2014                         44.204,29

 

Samlet oversigt for 2011          UDGIFTER                       INDTÆGTER           Tilskud til unge u/25 år

Administrations udgifter               -52.097,96                                                     

Materiale udgifter                        -13.202,05                                                 

Administrations indtægter                                                    +2.505,00             

Kontingent indtægter for unge o/25 år                                  +41.250,00

Kontingent indtægter for unge u/25 år                                  +18.740,00     

Totale udgifter                           -65.300,01                                            

Totale indtægter                                                                 +62.495,00    

 

Saldo på ForeningsGiro-konto** 1-671-0660   31.12.2014                           41.399,28

 

** Foreningskonto 1-671-0660 optjener ingen renteindtægter da konto er en ForeningsGiro-konto hos Danske Bank.

 

Bestyrelsen af Parthenon Glostrup 95, godkendelse af siderne 1 – 4 af regnskabsåret 2014,

ved bestyrelsesmødet, torsdag den 4. marts 2015.

 

 

Parthenons kampe starter op lige efter påsken, første kamp bliver omkring primo april 2015 og skulle man være interesseret i at starte et hold op eller høre om muligheden for at starte op på et af Parthenon`s hold... kan man kontakte Nicolaj Walbom på følgende måder...

 

Mobil : 22752821 eller

via en mail Parthenon@comxnet.dk